BATCH CO-ORDINATORS

Narendrapur Ramakrishna Mission Mahavidyalaya Praktani

Sl No Name Batch
1 Dibakar Chakrabarty 1963-66
2 Bibhatsu Kumar Sahu 1966-69
3 Dr. Santosh Kumar Maji 1967-70
4 Kanai Chandra Mandal 1969-72
5 Abhay Shankar Chakraborti 1970-73
6 Dr Bijoy Bera 1971-74
7 Rajarshi Saha 1972-75
8 Aloke Kanti Chaudhury 1973-76
9 Dr Nurul Islam 1974-77
10 Krishnendu Kumar Kundu 1975-78
11 Dr Bikash Baran Ghosh 1976-79
12 Asit Baran Giri 1976-79
13 Dr Prabir Kumar Manna 1978-81
14 Sibesh Kumar Dubey 1979-82
15 Asish Chakraborty 1980-83
16 Alok Nag 1980 HS
17 Samiran Pramanik 1982-85
18 Sushovan Sengupta 1983-86
19 Pradipta Purkait 1983-86
20 Saibal Chakraborty 1984-87
21 Pankaj Giri 1984-87
22 Dr Debnarayan Jana 1985-88
23 Saikat Basu 1986-89
24 Dr Kausikisankar Pramanik 1987-90
25 Dr Sajal Kumar Bhattacharya 1988-91
26 Uday Sankar Maity 1989-92
27 Parthasarathi Chakraborty 1990-93
28 Salil De 1991-94
29 Dr. Indranil Acharya 1992-95
30 Partha Pal 1991-94
31 Gurudas Bera 1992-95
32 Tajuddin Ahmed 1993-96
33 Sankar Sen 1994-97
34 Sandip Ain 1994-97
35 Mayukh Maity 1995-98
36 Anindya Chatterjee 1999-02
37 Arun Malakar 1999-02
38 Shishir Roy 2000-03
39 Arunangsha Maity 2000-03
40 Jagat Jyoti Banerjee 2001-04
41 Gobinda Mandal 2001-04
42 Kamiruddin Saikh 2002-05
43 Subrata Shil 2003-06
44 Sayan Subhra Jana 2004-06
45 Bivabasu Ghosh 2005-08
46 Sri Anamitra Mondal 2010-13
47 Sri Susanta Mandal 2010-13
TheEvenet